waterstaatswerkzone


Eigenschappen

Label (nl)waterstaatswerkzone
Definitie (nl)de zone die de gehele waterkering beslaat, inclusief de binnen- en buitendijkse zones die van belang zijn om de waterkerende functie van de waterkering te waarborgen.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020,Legger primaire keringen 2020, Legger regionale waterkeringen: dit is een zone die voor alle categorieën waterkeringen de gehele waterkering beslaat, inclusief de binnen- en buitendijkse zones die van belang zijn om de waterkerende functie van de waterkering te waarborgen, vastgelegd in de Legger;

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterstaatswerkzoneBron van
waterstaatswerkzoneVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg