theoretisch profiel (van de waterkering)


Eigenschappen

Label (nl)theoretisch profiel (van de waterkering)
Definitie (nl)het profiel van de waterkering dat in de Legger is vastgesteld, waarbinnen zich geen waterkeringsvreemde elementen mogen bevinden. Dit profiel kan afwijken van het werkelijke profiel.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
theoretisch profiel (van de waterkering)Bron van
theoretisch profiel (van de waterkering)Vastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg