duurzaam


Eigenschappen

Label (nl)duurzaam
Definitie (nl)eenkwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen, die enerzijds voorzien in de behoefte van de huidige generatie, maar anderzijds niet leiden tot beperkingen voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3af738a1-b399-4705-a952-d1d96d24dd78
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldBeleidsnota peilbeheer 2019: een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van de leefomgeving, waar de sociale, economische en ecologische duurzaamheid (people, planet, profit) met elkaar in balans zijn.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
duurzaamBron van
duurzaamLid van collectie
duurzaamVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg