wateractiviteit


Eigenschappen

Label (nl)wateractiviteit
Definitie (nl)een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een installatie, niet zijnde een mijnbouwinstallatie, in een waterstaatswerk, lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, stortingsactiviteit op zee, wateronttrekkingsactiviteit of, voor zover het gaat om een waterschapsverordening, elke andere activiteit waarover die verordening regels bevat.
In AquoNee
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/Wateractiviteit
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wateractiviteitBron van
wateractiviteitIs bron voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg