boezem


Eigenschappen

Label (nl)boezem
Definitie (nl)het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen dat geen onderdeel is van een polder en waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en afvoer naar bv. een rivier.
Publieksvriendelijke toelichtingtijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater.
Synoniem (nl)boezemwater
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-63e5d82e-d4eb-4c87-a0c6-8c375ba0dc72
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boezemBron van
boezemIs bron voor
boezemLid van collectie
boezemVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg