KWA


Eigenschappen

Label (nl)KWA
Definitie (nl)Kleinschalige Wateraanvoer.
Toelichting (nl)de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) Midden Nederland is een bestaande afspraak tussen vier waterschappen en Rijkswaterstaat. Het gaat naast De Stichtse Rijnlanden om de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Als door droogte en verzilting de normale waterinlaat vanuit de Hollandsche IJssel bij Gouda moet worden stilgelegd, zal water vanuit het oosten, via Bodegraven, naar het westen gevoerd worden. In de huidige situatie wordt naast het gebruik van water door De Stichtse Rijnlanden in zijn eigen gebied, circa 7 m³/s via Bodegraven naar West-Nederland doorgevoerd.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/buurt/klimaatbestendige-0/
In AquoNee
Statusvastgesteld
Video van
Dijkgraaf Jeroen Haan over de Klimaatbestendige WaterAanvoer

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
KWABron van
KWAGerelateerd
KWALid van collectie
KWAVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg