KWA


Eigenschappen

Label (nl)KWA
Definitie (nl)Klimaatbestendige Wateraanvoer
Toelichting (nl)de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) Midden Nederland is een bestaande afspraak tussen vier waterschappen en Rijkswaterstaat. Het gaat naast De Stichtse Rijnlanden om de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Met de KWA kan vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek extra zoetwater via het gebied van De Stichtse Rijnlanden naar West-Nederland aangevoerd worden. Dit gebeurt als door droogte en verzilting de normale waterinlaat vanuit de Hollandsche IJssel bij Gouda moet worden stilgelegd. In de oorspronkelijke situatie kon zo circa 7 m³/s via Bodegraven naar West-Nederland worden doorgevoerd. In 2024 zal de capaciteit zijn vergroot tot 15 m³/s.

Oorspronkelijk was KWA de afkorting voor Kleinschalige Wateraanvoer. Met de capaciteitsuitbreiding is KWA als afkorting in stand gebleven, maar staat nu voor Klimaatbestendige Water Aanvoer. Het uitbreidingsproject (2020-2024) werd soms KWA+ genoemd om onderscheid te maken met de oorspronkelijke situatie.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/buurt/klimaatbestendige-0/
Synoniem (nl)KWA+;Kleinschalige Wateraanvoer;Capaciteitsuitbreiding KWA
In AquoNee
Eerder vastgesteldBeleidsnota Peilbeheer 2019: KWA = Kleinschalige Wateraanvoer. KWA+ = Klimaatbestendige Wateraanvoer
Video van
Animatie "Wat is de Klimaatbestendige Water Aanvoer"

Dijkgraaf Jeroen Haan over de Klimaatbestendige WaterAanvoer

Werkzaamheden bij de Doorslagsluis Nieuwegein

Werkzaamheden bij knooppunt Polsbroek

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
KWABron van
KWALid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg