afkoppelen


Eigenschappen

Label (nl)afkoppelen
Definitie (nl)het regenwater van verhard oppervlak infiltreren in de bodem of geleiden naar watergangen in plaats van afvoeren op de riolering.
Toelichting (nl)Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo goed de grond in kan lopen. Het 'weglopen' van water in de grond is goed voor de grondwaterstand. Bovendien wordt het rioolstelsel er minder door (over)belast. Minder overbelasting is belangrijk omdat er door klimaatverandering meer hemelwater naar beneden en overbelasting op de loer ligt. Het scheiden van regenwater en het rioolstelsel wordt ook wel afkoppelen genoemd. Sinds 1 januari 2008 is afkoppelen voor nieuwbouwwoningen verplicht. In ons werkgebied is afkoppelen voornamelijk interessant in gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug. Het waterschap wil afkoppelen in deze gemeenten stimuleren en daarom heeft het een subsidieregeling voor particulieren en bedrijven. Bewoners van woningen en eigenaren van bedrijfspanden gebouwd voor 2008 kunnen onder voorwaarden van deze regeling gebruik maken.
Publieksvriendelijke toelichtinghet (vanaf verharde oppervlakken als parkeerterreinen of grote daken) niet langer laten weglopen van hemelwater in de riolering, maar dit lozen in de bodem of op het oppervlaktewater.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/rioolwaterzuivering/afkoppelen/
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-361a5879-f804-4002-ab45-246521a661cc
Statusconcept
Afbeelding vanEen regenpijp die in een grindtuin loopt en niet op de riolering is aangesloten.
Afbeelding URLhttps://kennis.hdsr.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Regenpijp%20met%20grinttuin%20paarsimg%202653.jpg?width=500

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afkoppelenBron van
afkoppelenIs bron voor
afkoppelenLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg