CB-NL begrippen

Eigenschappen

Label (nl)CB-NL begrippen
Bronhttps://public.cbnl.org/viewer
Toelichting (nl)een begrip uit de CB-NL


Link naar collectie : CB-NL begrippen

Andere informatiebronnen

De CB-NL is een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op: fysieke gebouwde objecten, de gebruiksruimten en –gebieden en op B&U, GWW én Ruimtelijke Omgeving.