verondiepen


Eigenschappen

Label (nl)verondiepen
Definitie (nl)het minder diep maken.
In AquoNee

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verondiepenLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg