gewoon onderhoudsplichtige


Eigenschappen

Label (nl)gewoon onderhoudsplichtige
Definitie (nl)een natuurlijk of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het gewoon onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.
Synoniem (nl)onderhoudsplichtige gewoon onderhoud
In AquoNee

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gewoon onderhoudsplichtigeBreder
gewoon onderhoudsplichtigeBron van
gewoon onderhoudsplichtigeGerelateerd
gewoon onderhoudsplichtigeLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
buitengewoon onderhoudsplichtige (Begrip)Gerelateerdgewoon onderhoudsplichtige


Rdf.jpg