waterzuiveringsheffing


Eigenschappen

Label (nl)waterzuiveringsheffing
Definitie (nl)een waterschapsbelasting die inwoners betalen voor de reiniging van afvalwater.
Publieksvriendelijke toelichtingwoningen die op het riool zijn aangesloten, betalen naast watersysteemheffing ook zuiveringsheffing. Met deze heffing draagt u bij aan de zuivering van het afvalwater.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/overhdsr/belastingen/
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterzuiveringsheffingGerelateerd
waterzuiveringsheffingIs bron voor
waterzuiveringsheffingLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg