bodemdaling remmende maatregel


Eigenschappen

Label (nl)bodemdaling remmende maatregel
Definitie (nl)een maatregel bedoeld om bodemdaling af te remmen.
Toelichting (nl)voorbeelden zijn een infiltratiesysteem (ook wel onderwaterdrainage genoemd), drukdrainage en natte teelten.
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemdaling remmende maatregelBron van
bodemdaling remmende maatregelLid van collectie
bodemdaling remmende maatregelVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg