bouwputbemaling


Eigenschappen

Label (nl)bouwputbemaling
Definitie (nl)een bemaling om een bouwput droog te maken en te houden.
In AquoNee
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: bemaling noodzakelijk voor een ontgraving voor de aanleg, sloop of verwijdering van funderingen, kelders of andere ondergrondse bebouwing of objecten of voor een ontgraving voor een bodemsanering of inspectie van ondergrondse objecten.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bouwputbemalingBron van
bouwputbemalingGerelateerd
bouwputbemalingVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bronbemaling (Begrip)Gerelateerdbouwputbemaling


Rdf.jpg