verhard oppervlak


Eigenschappen

Label (nl)verhard oppervlak
Definitie (nl)de daken, bestrating, kassen etc., waarvan het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater.
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-03638213-0654-43f1-94e7-1067ca556535
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: het deel van het aardoppervlak dat is afgedekt met niet of nauwelijks waterdoorlatende materialen of (bouw)werken. Bijvoorbeeld: wegen en straten, parkeerplaatsen, daken van gebouwen en kunstgras.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verhard oppervlakBron van
verhard oppervlakVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg