KWA+


Eigenschappen

Label (nl)KWA+
Definitie (nl)Klimaatbestendige Wateraanvoer.
Toelichting (nl)de beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel.

De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor gezamenlijk een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden.

Op dit moment is ongeveer eens in de acht jaar behoefte aan extra zoetwater op deze wijze. Door klimaatverandering en sociaal-economische veranderingen neemt deze behoefte toe en zal de aanvoerroute vaker ingezet worden. Om dat extra water aan te kunnen voeren is capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) nodig.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/buurt/klimaatbestendige-0/
Synoniem (nl)Capaciteitsuitbreiding KWA
In AquoNee
Statusvastgesteld
Video van
Presentatie over de detailuitwerking van het voorkeursalternatief Lopikerwaard

Dijkgraaf Jeroen Haan over de Klimaatbestendige WaterAanvoer

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
KWA+Bron van
KWA+Lid van collectie
KWA+Vastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
KWA (Begrip)GerelateerdKWA+


Rdf.jpg