water bestemd voor menselijke consumptie


Eigenschappen

Label (nl)water bestemd voor menselijke consumptie
Definitie (nl)al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, zowel in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen, ongeacht de herkomst en of het water wordt geleverd via een distributienet, geleverd uit een tankschip of in flessen of in verpakkingen wordt gedaan, met inbegrip van bronwater én
al het water dat in levensmiddelenbedrijven wordt gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen.
Toelichting (nl)bron: Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32020L2184.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3d9496c3-0b60-44a8-a2ae-73b3f9c8bcd3
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
water bestemd voor menselijke consumptieBron van
water bestemd voor menselijke consumptieVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg