beperkingengebied


Eigenschappen

Label (nl)beperkingengebied
Definitie (nl)een bij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
In AquoNee
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/wetgeving/id/concept/Beperkingengebied
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beperkingengebiedBron van
beperkingengebiedIs bron voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg