watersysteemheffing


Eigenschappen

Label (nl)watersysteemheffing
Definitie (nl)een waterschapsbelasting die inwoners betalen.
Publieksvriendelijke toelichtingu betaalt watersysteemheffing eigenaren als u eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond, of een natuurterrein.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/overhdsr/belastingen/
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteemheffingIs bron voor
watersysteemheffingLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterzuiveringsheffing (Begrip)Gerelateerdwatersysteemheffing
Rdf.jpg