wateropgave


Eigenschappen

Label (nl)wateropgave
Definitie (nl)de verplichting van waterbeheerder om zijn watersysteem op orde te hebben.
Toelichting (nl)het Nationaal Bestuursakkoord Water bepaalt dat de waterbeheerders hun watersystemen in 2015 op orde dienen te hebben en vervolgens te houden richting 2050.
In AquoJa
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-98e75906-ac42-4b88-b94f-e4ba63959347
Statusvastgesteld
Eerder vastgesteldKeur 2020: maatregelen die in een gebied nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen om wateroverlast, watertekort en verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wateropgaveBron van
wateropgaveVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wateropgave wateroverlast (Begrip)Brederwateropgave


Rdf.jpg