gebiedsvisie


Eigenschappen

Label (nl)gebiedsvisie
Definitie (nl)een plan op hoofdlijnen voor de waterhuishouding van een gebied.
Toelichting (nl)een gebiedsvisie wordt ook een raamwaterplan genoemd. In het plan is op hoofdlijnen beschreven welke opgave in het watersysteem de komende jaren in deelplannen aangepakt gaan worden om het waterbeheer robuust, duurzaam en toekomstbestendig in te richten. Daarbij wordt vaak een conserverend peilbesluit genomen, waarbij de praktijksituatie wordt vastgesteld.
Synoniem (nl)Raamwaterplan
In AquoNee
Statusvastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gebiedsvisieBron van
gebiedsvisieLid van collectie
gebiedsvisieVastgesteld in

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg