watergebiedsplan


Eigenschappen

Label (nl)watergebiedsplan
Definitie (nl)een gebied waarin het waterschap voor een periode van tien jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing.
Publieksvriendelijke toelichtingstuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing.
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watergebiedsplanIs bron voor
watergebiedsplanLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg