dijkbewaking


Eigenschappen

Label (nl)dijkbewaking
Definitie (nl)een organisatie die kan worden opgeroepen en kan worden ingezet om in het geval van calamiteiten de dijken te bewaken.
Toelichting (nl)de dijkbewakingsorganisatie inspecteert de dijk, controleert op problemen en mogelijk ontstane schade. De organisatie legt vast waar problemen zich voordoen en prioriteert de risico’s die ontstaan, zodat de water(kering)beheerder adequate maatregelen kan treffen.
Publieksvriendelijke toelichtingde dijkbewaking, het dijkleger, bestaat uit vrijwilligers binnen het waterschap die in geval van hoog water opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken.
HDSR websitehttps://www.hdsr.nl/werk/crisisbeheersing/
Synoniem (nl)dijkleger, dijkwacht, dijkbewakingsorganisatie, dijkbewakers, dijkwachten
In AquoJa
Bijna overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f7b22a4b-6c5b-4a5c-9876-4394fa86c216
Statusconcept
Video van
Inspectie Lekdijk 2019

Dijkwacht 360

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijkbewakingAfwijkende bron publieksvriendelijke toelichting
dijkbewakingBron van
dijkbewakingIs bron voor
dijkbewakingLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg

N.B. Voor dit begrip heeft HDSR op 7/11/22 een wijzigingsvoorstel bij Aquo ingediend onder nummer W-2211-0008.