Team Grondzaken

Overzichtstabel

Tabel met begrippen waarvan de begripverantwoordelijkheid (deels) ligt bij het Team Grondzaken

Eigenschappen

Label (nl)Team Grondzaken
Toelichting (nl)Het Team Grondzaken van de afdeling Waterbeheer.

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt