buitengewoon onderhoudsplichtige


Eigenschappen

Label (nl)buitengewoon onderhoudsplichtige
Definitie (nl)een natuurlijk of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het buitengewoon onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.
Synoniem (nl)onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud
In AquoNee
Statusconcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
buitengewoon onderhoudsplichtigeBreder
buitengewoon onderhoudsplichtigeBron van
buitengewoon onderhoudsplichtigeGerelateerd
buitengewoon onderhoudsplichtigeLid van collectie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg