Eigenschap:Video van

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een toelichtende video (youtube).
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 10 pages using this property.
K
START_WIDGET"'-0a03ab85ecf02bf4END_WIDGET<br/>''Animatie "Wat is de Klimaatbestendige Water Aanvoer"''<br/>START_WIDGET"'-ff52e951657f897eEND_WIDGET<br/>''Dijkgraaf Jeroen Haan over de Klimaatbestendige WaterAanvoer''<br/>START_WIDGET"'-1bc6b9becfe84ac8END_WIDGET<br/>''Werkzaamheden bij de Doorslagsluis Nieuwegein''<br/>START_WIDGET"'-118241a2bfdbd768END_WIDGET<br/>''Werkzaamheden bij knooppunt Polsbroek''  +
b
START_WIDGET"'-43552fab002a3046END_WIDGET<br/>''De baggerspuit in de praktijk''  +
film van Waterschap Hollandse Delta''  +, START_WIDGET"'-8240291716d1acb0END_WIDGET<br/>''Onderzoek naar nieuwe boormethode in dijken  +
d
START_WIDGET"'-687ace60a818678cEND_WIDGET<br/>''Inspectie Lekdijk 2019''<br />START_WIDGET"'-46c5edf1a61c4098END_WIDGET<br/>''Dijkwacht 360''  +
i
START_WIDGET"'-94356879419fbcb9END_WIDGET<br/>''animatie over de waterschapsbelasting''  +
START_WIDGET"'-3c3017151f354bd2END_WIDGET<br/>''Het gecombineerde waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven stroomt vol''  +
l
START_WIDGET"'-8c6f7177bf5c6eb1END_WIDGET<br/>''Zo werkt de legger''<br/>''Bron: waterschap de Dommel''  +
r
START_WIDGET"'-3251d42ea54a7f46END_WIDGET<br/>''De bouw van de rwzi Utrecht''  +
s
START_WIDGET"'-99c2ac6ba2bef7c3END_WIDGET<br/>''Schouw bij ons buurwaterschap Rivierenland''  +
w
START_WIDGET"'-773523a881cc97f6END_WIDGET<br/>''Waterbeheerprogramma 2022 - 2027''  +