Eigenschap:Vastgesteld door

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 11 pages using this property.
B
Algemeen Bestuur  +
H
Hogere overheid  +
K
Algemeen bestuur  +
L
Algemeen bestuur  +
Algemeen bestuur  +
Algemeen bestuur  +
O
Algemeen Bestuur  +
Algemeen Bestuur  +
P
Algemeen Bestuur  +
W
Algemeen Bestuur  +