Eigenschap:Synoniem (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een alternatieve aanduiding (Nederlandstalig), een synoniem hebben (skos:altLabel)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
C
CEMT-classificatie  +
D
College van dijkgraaf en hoogheemraden  +
K
KWA+;Kleinschalige Wateraanvoer;Capaciteitsuitbreiding KWA  +
europese kaderrichtlijn water  +
N
N2000  +, Natura2000  +
NAP  +, N.A.P.  +
W
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  +
a
aanliggend eigenaar  +, aangrenzende eigenaar  +, aangelande  +
beluchtingstank  +, carrousel  +, pasveersloot  +,
boezemgebied  +
afwatering  +
aqua-aquaduct  +
b
bekledingssysteem  +
waterbergingsgebied  +
oeverbescherming  +
bijzondere constructie  +
steunberm  +
cyanobacterie  +
maaivelddaling  +
boezemwater  +