Eigenschap:Label (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeur label in Nederlandse taal (skos:prefLabel)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
A
ANW begrippen  +
Activiteitenbesluit milieubeheer begrippen  +
Algemeen Bestuur  +
Algemene Wet Bestuursrecht  +
Aquo begrippen  +
Assetteam Kunstwerken  +
Assetteam Watergangen  +
Assetteam Waterkeringen  +
B
Beheerregister  +
Beleidsnota peilbeheer 2019  +
Bkl begrippen  +
C
CB-NL begrippen  +
CEMT-klasse  +
CMS  +
CROW begrippen  +
D
Dagelijks Bestuur  +
Damo begrippen  +
G
GHG  +
GHS  +
GLG  +