Eigenschap:HDSR website

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Annotatie-URI
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Invullen met een link naar de website van HDSR
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
https://www.hdsr.nl/overhdsr/bestuur/algemeen-bestuur/  +
D
https://www.hdsr.nl/overhdsr/bestuur/dagelijks-bestuur/dijkgraaf-jeroen/  +
G
https://www.hdsr.nl/zoeken/@164927/geschiktheidskaart-nieuwe-woon/  +
K
https://www.hdsr.nl/werk/werken-we-samen/waterkwaliteit/  +
https://www.hdsr.nl/buurt/klimaatbestendige-0/  +
a
https://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/rioolwaterzuivering/afkoppelen/  +
https://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/rioolwaterzuivering/(afval)waterketen/  +
b
https://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren-0/  +
https://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren-0/  +
https://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren-0/  +
https://www.hdsr.nl/werk/abc/onderhoud-waterschap/baggeren-0/  +
https://www.hdsr.nl/werk/droge-voeten/calamiteitenberging/  +
https://www.hdsr.nl/regelen/vergunning-subsidies/onderhoud-sloot-dijk/beweidingsverbod-gesloten-dijkperiode/  +
https://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/waterkwaliteit/blauwalg/  +
d
https://www.hdsr.nl/werk/crisisbeheersing/  +
https://www.hdsr.nl/bestuur/  +
h
https://www.hdsr.nl/overhdsr/bestuur/dagelijks-bestuur/  +
i
https://www.hdsr.nl/overhdsr/belastingen/  +
https://www.hdsr.nl/zoeken/@47691/prijsvraag-inundatie/  +
k
https://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/investeren-toekomst/vispassages/vispassage/  +