Eigenschap:HDSR digitale kaart

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Annotatie-URI
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Links naar bv het open data portaal of de gio (tbv omgevingswet)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
K
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/534e4fde595448d1928cdadb2c8aec45 de kaart en dataset KRW Waterlichaam (lijn)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/920a64238cad45679667ba5ddf490c9f de kaart en dataset KRW Waterlichaam (vlak)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
a
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/de3fb0afb6b7487b9a1cccdafa56ed6f de kaart en dataset aquaduct] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
b
https://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/ (kaart 11)  +
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/62ab56fc364d4e0cb9da279b78d47bf5 de kaart en dataset brug] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
d
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/bc3d3c53c875437796d57ba387824e04 de kaart en dataset duiker  +, hevel (lijn)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/14c1fbe83a7e4f4d848890b5cc6d7b99 de kaart en dataset duiker  +, hevel (punt)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +,
g
https://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/ (kaart 18B)  +
i
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/42b17e71dd3a4bddac7ac1439d8ce495 de kaart en dataset afsluiters waaronder de inlaten] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
k
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/2e9ab6dd19dd47429e8f4f0427648ff1 de kaart en dataset vispassage (punt)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/ad50ec176d3a47a89ef824112dba3d6c de kaart en dataset vispassage (lijn)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
https://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/  +
l
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/apps/590101c5e98a469cbfef9646f492b0da de kaart en dataset onderhoudslegger] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/apps/2c5e26593af646ce89636605093ddcc1 de kaart en dataset profielenlegger] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
o
[https://experience.arcgis.com/experience/590101c5e98a469cbfef9646f492b0da/ de kaart en dataset onderhoudslegger] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
p
http://hdsr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=82aa7241868b47a9a7d87af35ecacdc5  +
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/8a5d4d8ee4f5436a9d3f9924fede61b3 de kaart en dataset peilgebied] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a23e39858fe04b519611c5762f1c4c76  +
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/603e156131494e02af70cc87f19d1e25 de kaart en dataset hydro-object] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/d0f03a9f5d464fd48a3b847c20a62bdb de kaart en dataset waterdeel] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/3f538a1f86b6498d96808671b92fbfd8 de kaart en dataset waterinsteek] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/apps/2c5e26593af646ce89636605093ddcc1 de kaart en dataset profielenlegger] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
r
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/46ac9cb12ce641849c3c3bce847f40e1 de kaart en dataset waterkeringenlijn] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/238ecb1934584c7d88ab26f0440a3dc0 de kaart en dataset kenmerkende profiellijn] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
s
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/5c8f20bcf01e439e801e7068da2dcd6c de kaart en dataset stuw] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
v
[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/2e9ab6dd19dd47429e8f4f0427648ff1 de kaart en dataset vispassage (punt)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal] </br>[https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/ad50ec176d3a47a89ef824112dba3d6c de kaart en dataset vispassage (lijn)] in het [https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/ Open Data Portaal]  +
https://geoweb.ad.hdsr.nl/WebViewer/index.html?viewer=HDSR  +