Eigenschap:HDSR digitale kaart

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Annotatie-URI
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Links naar bv het open data portaal of de gio (tbv omgevingswet)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
K
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/534e4fde595448d1928cdadb2c8aec45_0  +
a
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/aquaducten  +
b
https://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/ (kaart 11)  +
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/bruggen  +
d
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/kokers-punten<br/>https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/kokers-lijnen  +
g
https://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/ (kaart 18B)  +
i
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/maps/edit?content=HDSR%3A%3Aafsluitmiddelen  +
k
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/br-vispassages<br>https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/br-vispassages-lijnen<br>https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=bccfa021296b46a88142a4d36892ba2f (storymap)  +
https://experience.arcgis.com/experience/8cd626966bd44fe19c5d04689a7c841e/  +
l
https://experience.arcgis.com/experience/36136fad9d1049db830b2661dd074bcb/ (legger watergangen)<br>https://experience.arcgis.com/experience/934142986d1d413b8c857a202ca95fa4/ (legger primaire waterkeringen)<br>https://experience.arcgis.com/experience/41b56e4ccc9c4cb48a64b2da21d30cdd/ (legger regionale waterkeringen)  +
p
http://hdsr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=82aa7241868b47a9a7d87af35ecacdc5  +
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/peilgebieden  +
https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=a23e39858fe04b519611c5762f1c4c76  +
https://experience.arcgis.com/experience/36136fad9d1049db830b2661dd074bcb/  +
r
https://experience.arcgis.com/experience/41b56e4ccc9c4cb48a64b2da21d30cdd/  +
s
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/stuwen  +
v
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/br-vispassages<br>https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/br-vispassages-lijnen<br>https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=bccfa021296b46a88142a4d36892ba2f (storymap)  +
https://geoweb.ad.hdsr.nl/WebViewer/index.html?viewer=HDSR  +
w
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/hydro-objecten  +
https://data-hdsr.opendata.arcgis.com/datasets/waterkeringen-lijn  +