Eigenschap:CVDR

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Link naar de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 10 pages using this property.
B
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636295/1  +
K
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR623084  +
L
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657124  +
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR271930  +
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR272999/2  +
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR272999  +
O
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR710026/1  +
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR710019  +
P
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR710023  +
W
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707248  +