Eigenschap:Bron

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Bron van dit begrip
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
https://anw.inl.nl/  +
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2022-09-21  +
https://www.aquo.nl  +
B
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html#d17e13284  +
C
https://public.cbnl.org/viewer  +
https://begrippen.crow.nl/thesaurus/nl/  +
D
https://damo.hetwaterschapshuis.nl/  +
H
https://www.hdsr.nl  +
https://www.hdsr.nl  +
https://kennis.hunzeenaas.nl  +
I
https://iplo.nl/regelgeving/begrippenlijst-regelgeving  +
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-400.html  +
J
https://www.juridischwoordenboek.nl/  +
N
https://wetten.overheid.nl/  +
O
https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl  +
S
https://www.sikb.nl/  +
http://standaarden.overheid.nl  +
V
https://begrippenomgevingswet.nl/  +