Eigenschap:Begripuri

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-bc842d20-f888-705d-aefb-4f0aaed531e4  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-a9449940-48e0-7cdb-8fb2-475d5194f1c1  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-4f91ce1b-6a83-1bf1-18cf-88509151af2e  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-8339f5c4-0e8d-f3e8-3bd7-2c2a36a22325  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-a7bd2da4-8b34-9af8-de62-52ca2f4365e8  +
B
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-ade8c7e5-d5e1-5c6e-7eb2-e915242c0c70  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Beleidsnota_peilbeheer_2019  +
C
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-1019da98-44f6-06c5-f213-6bc896284833  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-bbd8dc94-cab5-7688-cfe3-3587b500a95a  +
D
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-2cb61e3e-5882-7429-b318-4afbdc9cc7a4  +
G
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-19800a52-cbf3-c923-8d24-2bcad27bd24a  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-d98105b6-9274-a830-83bb-cfeb96668853  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-2e10a4ed-80c1-da49-b4eb-5be71a4636fc  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-aaed5ae2-0f0e-fa8c-9764-3349d7b0e856  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-df270adc-ca95-7e17-ae13-4c5d07bb3777  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-a7dd06c7-85bf-7956-802e-4b34c5bbcb19  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-7e5f3969-1477-50d6-b52a-130b0b17a615  +
H
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-43ebd4fd-cd8e-d515-b998-6c19cd41c731  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Hogere_wetgeving  +
https://kennis.hdsr.nl/index.php/Id-9be081a1-35da-7221-8697-ca54f822879a  +