Eigenschap:Afbeelding van

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een toelichtende afbeelding.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
G
[[Bestand:Geschiktheidskaart woon- en werklocaties provincie utrecht.jpg|700px|[[:De geschiktheidskaart Woon- en Werklocaties voor het grondgebied van de provincie Utrecht|De geschiktheidskaart Woon- en Werklocaties voor het grondgebied van de provincie Utrecht]]]]  +
H
[[Bestand:Logo-hdsr-uwwaterschap.png|200px|[[:Het logo van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het bestaat uit een gestyleerde zwaan (rood) en vis (blauw)|Het logo van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het bestaat uit een gestyleerde zwaan (rood) en vis (blauw)]]]] <br/>[[Bestand:HDSR-gebouw.jpg|500px|[[:Het kantoor van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden|Het kantoor van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden]]]]  +
a
[[Bestand:Regenpijp met grinttuin paarsimg 2653.jpg|300px|[[:Een regenpijp die in een grindtuin loopt en niet op de riolering is aangesloten.|Een regenpijp die in een grindtuin loopt en niet op de riolering is aangesloten.]]]]  +
[[Bestand:Aqua-aquaduct.jpg|600px|[[:Het aquaduct in de Kamerikse wetering. Her kruisen twee watergangen elkaar ongelijkvloers.|Het aquaduct in de Kamerikse wetering. Her kruisen twee watergangen elkaar ongelijkvloers.]]]] <br/>Het aquaduct dat sinds 2014 in de Kamerikse wetering ligt. Om te benadrukken dat hier twee watergangen elkaar ongelijkvloers kruisen wordt dit ook wel een aqua-aquaduct genoemd.  +
b
[[Bestand:Waterbergingsgebied De Hooge Boezem.jpg|700px|[[:Een luchtfoto van het gevulde waterbergingsgebied De Hooge Boezem|Een luchtfoto van het gevulde waterbergingsgebied De Hooge Boezem]]]]  +
[[Bestand:Dwarsdoorsnede watergang.png|700px|[[:Dwarsdoorsnede van een watergang waarin deze begrippen aangegeven zijn: insteek  +, kant water  +, aslijn  +,
[[Bestand:Begrippen waterkering - binnenberm.png|500px|[[:Het begrip binnenberm in een 3D weergave van een waterkering|Het begrip binnenberm in een 3D weergave van een waterkering]]]]  +
[[Bestand:Begrippen waterkering.png|500px|[[:3D weergave van een waterkering waarin deze begrippen aangegeven zijn: buitenberm  +, buitenteen  +, buitentalud  +,
[[Bestand:Brug - zijaanzicht.png|400px|[[:Een zijaanzicht van een brug waarop staat dat het hoogst vastgestelde peil in het peilbesluit gebruikt moet worden om de doorvaarthoogte van een brug te bepalen|Een zijaanzicht van een brug waarop staat dat het hoogst vastgestelde peil in het peilbesluit gebruikt moet worden om de doorvaarthoogte van een brug te bepalen]]]]  +
[[Bestand:Begrippen waterkering - buitentalud.png|500px|[[:Het begrip buitentalud in een 3D weergave van een waterkering|Het begrip buitentalud in een 3D weergave van een waterkering]]]]  +
d
[[Bestand:dijklichaam.png|700px|[[:Schematische weergave van een dijklichaam bij verschillende profielen  +, al dan niet met een teensloot|Schematische weergave van een dijklichaam bij verschillende profielen  +, al dan niet met een teensloot]]]]  +
e
[[Bestand:WatervoerendPakket.png|400px|[[:Een doorsnede van de bodem waarin verschillende lagen van gesteente en grondwater worden weergegeven. De donker blauwe laag is slecht waterdoorlatend. Hierboven ligt het eerste watervoerend pakket. Hieronder het tweede watervoerend pakket.|Een doorsnede van de bodem waarin verschillende lagen van gesteente en grondwater worden weergegeven. De donker blauwe laag is slecht waterdoorlatend. Hierboven ligt het eerste watervoerend pakket. Hieronder het tweede watervoerend pakket.]]]] <br/>''Het eerste watervoerend pakket is de bovenste laag  +, aangegeven met "onbegrensde aquifier".''  +
f
[[Bestand:Flauwe oever.jpg|700px|[[:Een dwarsdoorsnede van een flauwe oever|Een dwarsdoorsnede van een flauwe oever]]]]  +
g
[[Bestand:Grondwatergevoelige natuurgebieden volgens de Keur 2020.png|700px|[[:Een kaart van het beheergebied van HDSR met daarop als groene vlekken aangegeven de grondwatergevoelige natuurgebieden zoals vastgesteld in de Keur 2020|Een kaart van het beheergebied van HDSR met daarop als groene vlekken aangegeven de grondwatergevoelige natuurgebieden zoals vastgesteld in de Keur 2020]]]]  +
i
[[Bestand:In- en uittredepunt bij een waterkering.png|500px|[[:Het in- en uittredepunt van een gestuurde boring bij een waterkering gerelateerd aan de zone waterstaatswerk|Het in- en uittredepunt van een gestuurde boring bij een waterkering gerelateerd aan de zone waterstaatswerk]]]] <br/>Het in- of uittrede punt van een gestuurde boring geïllustreerd bij een waterkering. Hierbij kan het punt binnen of buiten de zone waterstaatswerk liggen.  +
[[Bestand:Dwarsdoorsnede watergang.png|700px|[[:Dwarsdoorsnede van een watergang waarin deze begrippen aangegeven zijn: insteek  +, kant water  +, aslijn  +,
[[Bestand:Dwarsdoorsnede watergang.png|700px|[[:Dwarsdoorsnede van een watergang waarin deze begrippen aangegeven zijn: insteek  +, kant water  +, aslijn  +,
k
[[Bestand:Dwarsdoorsnede watergang.png|700px|[[:Dwarsdoorsnede van een watergang waarin deze begrippen aangegeven zijn: insteek  +, kant water  +, aslijn  +,
[[Bestand:Kritische punt van een bouwput.png|300px]]  +
[[Bestand:Begrippen waterkering - kruin.png|500px|[[:Het begrip kruin in een 3D weergave van een waterkering|Het begrip kruin in een 3D weergave van een waterkering]]]]  +