Eigenschap:Afbeelding van

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een toelichtende afbeelding.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
H
[[Bestand:logo-hdsr-uwwaterschap.png|200px|Logo HDSR]]<br/><br/>[[Bestand:HDSR-gebouw.jpg|500px|gebouw HDSR]]  +
a
[[Bestand:Regenpijp met grinttuin paarsimg 2653.jpg|300px|Regenpijp met grinttuin]]  +
[[Bestand:Aqua-aquaduct.jpg|700px]]<br/>Op zaterdag 28 juni 2014 heeft hoogheemraad Jan Kromwijk het nieuwe aqua-aquaduct in de Kamerikse wetering geopend. Bijna 100 gasten waren getuige van de opening. Met het aqua-aquaduct blijft de wetering doorvaarbaar en het doorzicht van de wetering behouden. Jan Kromwijk gaf aan trots te zijn op het bijzondere waterschapskunstwerk. ‘Een kunstwerk dat ook wij als waterschap niet iedere dag aanleggen’.  +
b
[[Bestand:Begrippen waterkering.png|500px]]  +
[[Bestand:Begrippen waterkering.png|500px]]  +
[[Bestand:Brug_-_zijaanzicht.png|400px]]  +
f
[[Bestand:Flauwe oever.jpg|700px|Een flauwe oever]]  +
i
[[Bestand:In- of uittredepunt tov zone waterstaatswerk.png|500px]]  +
k
[[Bestand:Kritische punt van een bouwput.png|300px]]  +
[[Bestand:Begrippen waterkering.png|500px]]  +
n
[[Bestand:Niet-waterkerend object.jpg|500px]]  +
o
[[Bestand:Opbarsting bij graven watergang De Tol (2004).jpg|Opbarsting van een watergang tijdens graafwerkzaamheden|500px]]  +
p
[[Bestand:Waterpeilbegrippen.png|500px]]<br/>([https://hdsr.wikixl.nl/file_auth.php/hdsr/c/c2/Peilen_in_schema.pdf download als pdf])<br/><hr><br/>[[Bestand:Waterpeilbegrippen figuur 1.jpg|500px]]<br/><hr><br/>[[Bestand:Waterpeilbegrippen figuur 2.jpg|500px]]<br/><hr><br/>[[Bestand:Waterpeilbegrippen figuur 3.jpg|500px]]  +
[[Bestand:Peilbesluiten kaart.jpg|500px]]  +
[[Bestand:Peilgebieden in open data portaal.png|500px]]  +
[[Bestand:plasberm.jpg|700px|Een plasberm]]  +
s
[[Bestand:Steiger.png|300px]]  +
v
[[Bestand:Begrippen waterkering.png|500px]]  +
[[Bestand:Steiger.png|300px]]  +
w
[[Bestand:Niet-waterkerend object.jpg|300px]]<br/>[[Bestand:Begrippen waterkering.png|500px]]  +